Termeni și condiții

See English Version of the page.

1. INFORMAȚII DESPRE SITE

Vă mulțumim pentru accesarea website-ului https://laceajutaunmba.ro/ (denumit în cele ce urmează Site-ul). Acest Site este proprietatea și este operat de către CITY EKPAIDEFTIKI EPE -CITY COLLEGE, companie cu sediul social în Proksenou Koromila 24 (“Societatea”).

Orice referire la “noi” sau derivate ale acestui cuvânt utilizate în cuprinsul acestor Termeni și Condiții reprezintă o referire la Societate.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra Site-ului și a întregului său conținut aparțin în totalitate Societății. Site-ul este protejat de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

Acest Site, împreună cu toate informațiile și serviciile disponibile, este adresat oricărei persoane care accesează, navighează, folosește serviciile oferite prin intermediul Site-ului sau interacționează în orice fel cu Site-ul, alta decât Societatea (“Utilizatori”).

Accesarea Site-ului, și implicit utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sunt condiționate de acceptarea prevederilor detailiate mai jos (în continuare denumite “Termeni și Condiții”), menite să vă informeze asupra functionalitatilor Site-ului, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, precum și cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră în calitate de Utilizator. Informațiile regăsite în cuprinsul Termenilor și Condițiilor sunt prezentate în limba română și se pot găsi la adresa https://laceajutaunmba.ro/termeni-si-conditii/

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții și vă angajați că veți respecta obligațiile contractuale și legale ce decurg din acești Termeni și Condiții. Termenii și Condițiile (împreună cu celelalte documente, pagini web sau orice alte materiale la care acești Termeni și Condiții se referă) reprezintă un contract între Societate și dumneavoastră, ca Utilizator, ce reglementează condițiile în baza cărora veți beneficia de serviciile oferite de Site. Dacă nu sunteți de acord cu respectarea acestor Termeni și Condiții, trebuie să încetați accesarea, navigarea și folosirea Site-ului și a serviciilor.

3. ASPECTE GENERALE PRIVIND SITE-UL. SERVICIILE OFERITE DE SITE

Informațiile publicate pe Site sunt informații de interes general despre CITY EKPAIDEFTIKI EPE -CITY COLLEGE și partenerii săi, cât și alte informații considerate de Societate ca fiind de interes real pentru Utilizatori.

Site-ul și/ sau serviciile sunt oferite pe teritoriul României și pentru Utilizatorii situați pe teritoriul României. Societatea nu afirmă și nu oferă nicio garanție că Site-ul sau serviciile sunt disponibile sau sunt potrivite pentru a fi folosite în alte teritorii. Dacă accesați sau folosiți Site-ul din alte jurisdicții, o faceți pe riscul dumneavoastră și sunteți pe deplin răspunzători pentru respectarea legilor locale respective. Site-ul este adresat exclusiv persoanelor cu vârstă peste 16 ani.

4. ACTUALIZAREA ACESTOR TERMENI SI CONDITII

Societatea își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile din când în când, urmând ca Termenii și Condițiile astfel modificate să fie afișate pe această pagină, producând efecte începând cu momentul afișării pe Site.

Vă recomandăm să vizitați frecvent această pagină deoarece modificările vă sunt aplicabile din momentul afișării, iar continuarea accesării, navigării, folosirii serviciilor Site-ului și interacțiunea cu Site-ul în orice mod după afișarea acestora reprezintă acceptul dumneavoastră de a folosi Site-ul cu aplicarea noilor Termeni și Condiții.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii Site-ului au următoarele drepturi: (i) utilizarea serviciilor și a facilitaților pentru care a fost creat Site-ul; (ii) explorarea conținutului informativ afișat pe Site; (iii) reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu indicarea sursei; (iv) copierea sau tipărirea unor materiale în scop personal, fără comercializarea acestora.

Datele și informațiile sunt prezentate prin intermediul Site-ului numai cu scop informativ. Nicio informație de pe Site nu trebuie considerată ca o ofertă de vânzare sau o solicitare de cumpărare a vreunui produs sau serviciu al Societății și/sau al altor operatori economici ce populează Site-ul cu informații, oferte și publicitate. De asemenea, imaginile prezentate pe Site sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect, etc.) de imaginile produselor sau serviciilor comercializate, acestea putând prezenta abateri de la pozele și descrierile prezentate pe Site.

Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul Site, precum și realizarea /pozarea de link-uri fără acordul prealabil al Societății, îi conferă acesteia dreptul să facă uz de toate prerogativele sale legale, inclusiv dar fără limitare la dreptul de a se adresa instanțelor competente pentru sancționarea acestor fapte.

Utilizatorilor le este interzis să posteze sau să transmită materiale al căror conținut încalcă legislația în vigoare, inclusiv dar fără limitare la:
a) dezactivarea, alterarea sau degradarea oricărui mijloc de protecție a conținutului Site-ului;
b) descărcarea, reproducerea, copierea, arhivarea, distribuirea, încărcarea, publicarea, modificarea, crearea de opere derivate sau traducerea conținutului Site-ului sau a oricărei porțiuni din acesta, altfel decât este permis în mod expres de Societate;
c) folosirea Site-ului sau a serviciilor folosite prin intermediul Site-ului de o manieră care poate afecta funcționarea normală a componentelor rețelei IT utilizate de Societate;
d) încercarea de a obține acces neautorizat la Site, la serverul pe care e stocat Site-ul sau pe orice alt server, computer sau bază de date conectata cu Site-ul;
e) atacarea Site-ului prin atac de tip DoS sau DdoS;
f) întreprinderea oricărei activități care poate fi dăunătoare Site-ului, Societății sau vreunuia dintre operatorii economici cu care Societatea contractează și care populează Site-ul cu informații relevante pentru Utilizatori;
g) introducerea de viruși sau orice alt material nociv din punct de vedere tehnologic;
h) trimiterea sau postarea de orice material de publicitate, marketing, material promoțional nesolicitat pe sau prin intermediul Site-ului.

În cazul unei astfel de încălcări, drepturile de folosire a Site-ului vor înceta imediat pentru persoana în cauză de la săvârșirea încălcării. Accesul neautorizat pe Site sau serverele Societății ori închiriate acesteia poate fi considerat infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Vom anunța orice astfel de încălcare autorităților competente și vom coopera cu autoritățile respective prin divulgarea identității persoanei în cauză și a oricăror altor informații solicitate de autorități.

6. PROPRIETATE INTELECTUALA

Sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Site-ului aparțin Societății sau licentiatorilor săi și că aveți dreptul de a folosi Site-ul numai în condițiile descrise în acești Termenii și Condiții.

Logo-ul CITY EKPAIDEFTIKI EPE -CITY COLLEGE, Site-ul și conținutul acestuia, incluzând, dar fără limitare la text, nume, date, compilații, grafice, logo-uri, fișiere video și audio sunt proprietatea Societății sau a licentiatorilor acesteia și sunt protejate prin drepturi de autor, conform legislației aplicabile.

Utilizatorii pot imprima și descarcă pagini web din Site exclusiv pentru folosință în scop personal, necomercial. Modificarea în orice mod a conținutului imprimat în acest mod este interzisă. De asemenea se interzice folosirea ilustrațiilor, logo-urilor, fotografiilor, fișierelor video sau audio sau a oricăror altor elemente separat de forma în care se regăsesc pe Site, inclusiv separat de textul care le însoțește.

Orice încălcare a prevederilor din prezenta secțiune va duce la încetarea imediată a dreptului de a folosi Site-ul și serviciile oferite prin intermediul acestuia pentru Utilizatorul în cauză și acesta va trebui că, la discreția Societății, să returneze și/ sau să distrugă orice copii ale materialelor realizate cu nerespectarea prevederilor din această secțiune.

7. PROMOVAREA SITE-ULUI. ACTIVITATEA TERTILOR

Societatea poate derula campanii publicitare pe Site. Societatea nu este răspunzătoare pentru mesajele și acțiunile ce decurg din mesajele publicitare postate sau aparținând unor terțe entități, răspunderea revenind firmelor a căror reclame sunt prezentate. Printre serviciile oferite prin intermeidul Site-ului este posibil să se găsească conținut cu mesaje personalizate, reclamă, mesaje administrative. Prin navigarea Site-ului și prin utilizarea facilitaților oferite de acesta, vă exprimați acordul pentru vizualizarea acestui tip de conținut în timpul navigării și/ sau al utilizării.

Partenerii terti ai Societății pot posta mesaje, informații sau linkuri pe Site asupra cărora Societatea nu are control, motiv pentru care Societatea nu își asuma răspunderea pentru efectele produse de către acestea.

8. POLITICA DE SANCTIONARE A ACTIVITATILOR NECONFORME

În cazul în care luăm cunoștință de faptul că activitatea unui Utilizator încalcă acești Termeni și Condiții, ne rezervăm dreptul de a lua oricare dintre următoarele măsuri, la discreția noastră:
(i) transmiterea de avertismente și notificări scrise,
(ii) interzicerea accesului la serviciile furnizate prin intermediul Site-ului,
(iii) comunicarea activității neconforme autorităților competente.

Măsurile menționate mai sus nu sunt limitative și ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice alte acțiuni pe care le considerăm necesare și/sau potrivite, în funcție de cazul specific. Prerogativa de mai sus nu conduce la asumarea de către Societate a obligației de a monitoriza Site-ul în căutare de activități neconforme.

9. SUGESTII SI RECLAMATII

Suntem preocupați în permanență ca Utilizatorii să aibă o experiență de utilizare utilă și plăcută. De aceea, vă stăm la dispoziție pentru rezolvarea oricăror reclamații și adresarea oricăror sugestii de îmbunatățire a funcțiilor acesteia. Puteți adresa sugestii și reclamații în modalitățile prevăzute în secțiunea contact de mai jos.

10. LIMITAREA RASPUNDERII

Deși facem eforturi ca Site-ul să poată fi utilizat în condiții optime, nu ne asumăm nicio obligație expresă sau implicită ca funcționarea acestuia să fie lipsită de erori.

Nu putem garanta că accesul la Site sau la serviciile oferite prin intermediul acestuia va fi continuu și neîntrerupt din punct de vedere tehnic. Dacă Site-ul va fi indisponibil pentru remedierea unor defecțiuni tehnice, acest lucru va fi anunțat pe pagina subdomeniului aferent. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda, retrage, sau întrerupe oricând serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Sunteți de acord că Site-ul nu a fost dezvoltat special pentru a satisface cerințele dumneavoastră individuale. Drept urmare, vă sfătuim să vă asigurați că funcțiile Site-ului, descrise în cadrul Termenilor și Condițiilor, sunt potrivite pentru scopul în care îl utilizați.

Înțelegeți și sunteți de acord că Societatea, agenții sau reprezentanții săi legali, precum și angajații săi nu pot fi făcuți răspunzători pentru pierderile directe și indirecte sau de orice altă natură rezultate din utilizarea Site-ului, în special pentru:
(i) folosirea necorespunzătoare a serviciilor oferite prin intermediul Site-ului;
(ii) imposibilitatea folosirii Site-ului;
(iii) folosirea rezultatelor obținute prin intermediul Site-ului, în special fundamentarea unor decizii pe conținutul acestor rezultate;
(iv) viruși sau sau orice alt material nociv din punct de vedere tehnologic;
(v) conținutul terțelor website-uri cu privire la care se regăsesc link-uri pe acest Site.
Societatea nu își asumă răspunderea pentru sistemul de operare folosit de Utilizatori și funcționarea acestuia și nici pentru orice evenimente care împiedică Utilizatorul să utilizeze Site-ul.

Acești Termeni și Condiții conțin toate elementele ce descriu funcționarea Site-ului și garanțiile pe care Societatea le acordă cu privire la acesta. Cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și Condiții, Societatea nu garantează expres sau implicit nicio altă caracteristică sau funcție și își limitează răspunderea cu privire la orice garanție, în limita maximă permisă de lege.

În măsura în care, în baza prevederilor legale imperative, răspunderea Societății, a agenților, reprezentanților legali și angajaților săi nu poate fi eliminată, aceasta se va limita la valoarea minimă permisă de lege.

Contact

Pentru mai multe detalii legate de acest site, putem fi contactati în următoarele modalități:
(i) online, prin transmiterea unui e-mail la adresa alina@york.citycollege.eu;
(ii) prin poștă la adresa Proksenou Koromila 24.

Prevederi finale

Dacă o prevedere inclusă în acești Termeni și Condiții nu respectă legislația în vigoare, aceasta nu afectează validitatea restului clauzelor incluse în acești Termeni și Condiții, care vor rămâne valabile.

Acești Termeni și Condiții reprezintă o înțelegere între dumneavoastră și Societate privind folosirea Site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Legea aplicabilă acestor Termeni și Condiții este legea română. Orice dispută cu privire la drepturile și obligațiile care rezultă din acești termeni și Condiții sau din utilizarea Site-ului și a serviciilor relevante, de natură contractuală sau delictuală, vor fi în completenta exclusivă a instanțelor din România.

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul https://laceajutaunmba.ro/!